MAJOR MOTOR CO. (636) 464-0101


Hyundai
 • Price : $4,995 2004 Hyundai Santa Fe @1000 DOWN 4dr GLS 2WD Auto 3.5L V6 9
 • 1000 DOWN 2004 Hyundai Santa Fe 4dr GLS 2WD Auto 3.5L V6
  • Blue
  • Gray
  • KM8SC13E74U734769
  • 108,804
  • 734769
 • Price : $6,495 2009 Hyundai Sonata @2500 DOWN 4dr Sdn V6 Auto GLS 9
 • 2500 DOWN 2009 Hyundai Sonata 4dr Sdn V6 Auto GLS
  • Silver
  • Black
  • 5NPET46F89H436157
  • 123,000
  • 436157